LAADUKKAAT ILMANVAIHTOKOJEET

LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSIIN / KOULUIHIN / JULKISIIN RAKENNUKSIIN

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset


Kaikki 1.1.2016 lähtien valmistamamme ja toimittamamme kojeet täyttävät Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY vaatimukset (Komission asetus (EU) N:o 1253/2014). Direktiivistä ei ole mahdollista poiketa sen vaikutusalueen piirissä (HUOM! Direktiivi ei koske esim. ATEX- yms. erikoistiloja). Lisäksi takaamme EY-vaatimustenmukaisuuden Konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti ja vakuutamme, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: EN ISO 12100-1–2:2003+A1:2009, EN ISO 14121-1:2007, EN 953:1997+A1:2009 ja EN ISO 13857:2008. Sähkö- tai automatiikkavarustelluissa kojeissa noudatamme ETY:n direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräyksiä (EMC yms.), lisäksi EN 1037:1995 +A1:2008 ja EN1088:1995+A2:2008 sekä seuraavia kansallisia standardeja ja spesifikaatioita SFS-EN 60204-1+A1:2009 ja SFS-EN 60439-1+A1:2004 on sovellettu.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 2B

Suoritustasoilmoitus

Sähkö- ja/tai -säätölaitevarusteltujen kojeiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset myönnetään valmistenumerokohtaisesti riippuen toimituslaajuudesta (sovelletuista direktiiveistä ja standardeista, ja onko kyseessä 2A vai 2B -laajuinen toimitus).

 

Käyttö- ja huolto-ohjeet


llmastointikojeiden kuljetuksessa, varastoinnissa, asennuksessa, käytössä ja huollossa on tärkeää noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Ohjeet on syytä lukea huolella läpi ennen kojeiden asentamista tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Mikäli jokin asia jää epäselväksi tai ette löydä asiaa koskevaa ohjetta tältä sivulta, pyydämme ystävällisesti Teitä ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi. Laitevalmistaja ei vastaa vahingoista, vaurioista tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ohjeiden vastaisen mahdollisesti virheellisen kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen, käytön tai huollon seurauksena.