LAADUKKAAT ILMANVAIHTOKOJEET

LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSIIN / KOULUIHIN / JULKISIIN RAKENNUKSIIN

Laatujärjestelmä


Mastervent Oy sitoutuu toimimaan ja valmistamaan ilmanvaihtokojeet käytössä olevan laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Laatujärjestelmä perustuu VTT:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön ilmastointikojeiden tyyppihyväksynnässä ja testauksessa. Tyyppihyväksyntää ei lopullisesti haettu Suomen liityttyä Euroopan Unioniin, koska sen korvasivat unionin direktiivit. Tuotannossa noudatetaan kuitenkin silloisen tyyppihyväksyntämenettelyn hyviksi havaittuja ohjeita ja vaatimuksia (VTT:n lausunto Dno 63-96/RTE1 pvm 16.2.1996).

Ilmanvaihtokojeiden valmistustoiminnassa laatujärjestelmä kirjallisine ohjeineen toimii apuvälineenä oman työn järjestelmällisessä tarkkailussa. Jokainen työntekijä vastaa tekemänsä työn laadusta ja siitä, että kojeiden kokoonpano suoritetaan täsmälleen laatujärjestelmän mukaisesti. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan, syyt selvitetään ja tilanne korjataan ensitilassa. Koko henkilökunnan ideoita pyritään hyödyntämään, jotta mahdollisilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa ja valmistetut ilmanvaihtokojeet täyttäisivät tiukat laatukriteerit.

Laatujärjestelmän yhteneväisyyttä toimintatapaan valvotaan työn ohessa päivittäin. Valvonnan lisäksi toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Uudet tavoitteet ja laatujärjestelmään kuuluvat asiakirjat ja laatujärjestelmän päivitykset käydään läpi henkilökunnan tiedotustilaisuuksien yhteydessä.

Asiakkaat, suunnittelijat ja muut yhteistyökumppanimme ovat tervetulleita tutustumaan laatujärjestelmään ja toteamaan toimintamme sen mukaiseksi.
Lisäksi haluamme korostaa, että kaikki 1.1.2016 lähtien valmistamamme ja toimittamamme kojeet täyttävät Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY vaatimukset (Komission asetus (EU) N:o 1253/2014). Direktiivistä ei ole mahdollista poiketa sen vaikutusalueen piirissä (HUOM! Direktiivi ei koske esim. ATEX- yms. erikoistiloja). Lisäksi takaamme EY-vaatimustenmukaisuuden Konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti ja vakuutamme, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: EN ISO 12100-1–2:2003+A1:2009, EN ISO 14121-1:2007, EN 953:1997+A1:2009 ja EN ISO 13857:2008. Sähkö- tai automatiikkavarustelluissa kojeissa noudatamme ETY:n direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräyksiä (EMC yms.), lisäksi EN 1037:1995 +A1:2008 ja EN1088:1995+A2:2008 sekä seuraavia kansallisia standardeja ja spesifikaatioita SFS-EN 60204-1+A1:2009 ja SFS-EN 60439-1+A1:2004 on sovellettu.

Kojeidemme puhaltimet ja lämmönsiirtimet ovat tunnettujen AHRI- tai Eurovent-sertifioitujen komponenttivalmistajien toimittamia kuten esim. Ziehl-Abegg, Comefri, Enventus, Heatex, DBM S.P.A.. Vakiosuodattimemme ovat Dinairin kotimaisia korkealaatuisia energiatehokkaita suodattimia, äänenvaimenninmateriaalimme on hygieeninen M1-päästöluokan Isover Cleantec (jäykällä lasikuitukankaalla päällystetty, palamaton). Kojeiden asennusohjeistus, turvallisuusominaisuudet ja vaipan tiiveys sekä suodattimien + LTO-laitteen ohivuoto on testattu VTT:n toimesta (lausunto Dno 63-96/RTE1).

Terveisin,

Pertti Tolonen, toimitusjohtaja